13 iulie 2017 – în comunitatea surzilor din Alexandria

Astăzi, 13 iulie, 2017, cu binecuvântarea Preasfințitului Galacțion la Catedrala Sf Ierarh Alexandru din Alexandria cu comunitatea surzilor din Alexandria și din jurul Alexandriei am săvârșit Sf Liturghie după care  s-au împărțit daruri tuturor participanților. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Pr. Alexandru Tugui

Citește mai mult

Recunoasterea oficiala a Limbajului Mimico-Gestual

Urmare a publicarii in Monitorul Oficial nr. 508/30.06.2017 a Ordonantei de Urgenta nr.51 din 30 iunie 2017, unde au fost operate o serie de modificari aduse la L.448/2006 ,printre care si recunoasterea oficiala a Limbajului Mimico-Gestual, citez :
„După alineatul (2) al articolului 69 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Limbajul mimico-gestual și limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv sau cu surdocecitate.”

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 508 din 30 iunie 2017

Cursuri de formare INTERPREȚI ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL

Prima promoţie de interpreţi mimico-gestuali

Asociaţia Naţională a Interpreţilor şi Consilierilor în Limbaj Mimico-Gestual, cu sediul în Comuna Băiculești, Sat Mănicești, nr. 162A, jud. Argeş, C.U.I. 6/RA/2012/29799926, tel. 0722483296, organizează cursul de INTERPRET AUTORIZAT ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (STUDII SUPERIOARE), cod COR 235202.

Cursurile se vor desfășura în laboratorul de limbaj mimico-gestual din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniță Filofteia”, Universitatea din Pitești.

Citește mai mult

Traducerea Liturghierului în limbajul mimico-gestual liturgic românesc

Pr. Constantin ONU

Ca un semn al bunăvoinţei pe care providenţa divină o manifestă pentru cei de astăzi şi ca o trecere mîngîietoare a Duhului Sfînt prin Biserica Sa, a apărut în mod evident necesitatea integrării persoanelor surde în viaţa de cult. Cuvintele Mîntuitorului, rostite în momentul vindecării unui surd, „Effatta!” (Marcu 7, 34) adică „Deschide-te!” au străbătut veacurile şi ne-au îndemnat şi pe noi să ne deschidem minţile, inimile, precum şi toată dragostea faţă de credincioşii surzi. Am considerat că nimănui nu trebuie să-i fie oprită mîntuirea prin simple bariere lingvistice, din moment ce Sfînta Scriptură ne porunceşte în Vechiul Testament (Psalmul 116, 1): „Lăudaţi pe Domnul în toate limbile, prealăudaţi-L pe El toţi oamenii” şi în Noul Testament: „Mergînd, învăţaţi toate neamurile…” (Matei 29, 19). Facem precizarea că limba semnelor a fost absentă la Turnul Babel şi la Cincizecime, dar constatăm că acum este prezentă, în ortodoxie şi, cu siguranţă, va fi şi în eshatologie pentru că, prin cult, omul se întîlneşte cu Dumnezeu, ca Persoană, şi intră în comuniune cu El. Integrarea persoanelor surde în Biserică face ca şi surdul să vorbească cu Dumnezeu prin gesturi pline de încărcătură spirituală. Traducerea primului Liturghier în limbajul mimico-gestual liturgic românesc. Citeşte în continuare »

 

Biserica pentru românii cu deficiențe de vorbire și auz

În biserica micuţă, cu sfinţi şterşi de timp, la dreapta şi la stânga pisaniei, vorbele-s puţine. Aerul are iz de ceară topită, verbele au alte valenţe. Salutul se rezumă la doi pumni loviţi uşor, unul de altul. Am intrat în colţul de oraş unde surdomuţii îl strigă pe Dumnezeu, chiar dacă nu pot să-l pronunţe.

Citește mai mult