MISIUNE ȘI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICO GESTUAL – BINECUVÂNTARE PENTRU ADMITERE LA MASTERAT

Pentru anul universitar 2019 – 2020 la Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte , sunt scoase la concursul de admitere locuri la Masterul :

MISIUNE ȘI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICO GESTUAL

Finalitatea acestui program de studii postuniversitare, este pregătirea de personal specializat, cunoscător al limbajului mimico-gestual, care să acopere urmatoarele activități :
– interpreţi în cadrul instituţiilor publice (administrație centrală și locală, instanțe de judecată, organisme de mediere, organisme financiare, bănci, posturi TV, asistenţă socială a persoanelor surde, interpreţi-ghizi pentru mănăstirile monumente istorice, muzee, biblioteci etc.);
– preoţi şi cântăreţi bisericeşti în comunităţile locale ale surzilor ;
– profesori în centrele şcolare speciale pentru surzi şi hipoacuzici;
– pregătirea de interpreţi care să transmită în limbaj mimico-gestual conţinuturile emisiunilor difuzate pe posturi de televiziune , inclusiv pe Trinitas TV;
– interpret în limbajul mimico-gestual american.

PRIOADELE de ÎNSCRIERE sunt :
a ) 23 – 31 iulie 2019. În această perioadă vor fi și locuri bugetate .
b ) 02 – 20 Septembrie 2019

ACTE NECESARE la dosarul de înscriere:
– Diplomă Bacalaureat și foaie matricolă – original
– Diplomă Licenţă și foaie matricolă – original
– Certificat de naştere – copie
– Carte de identitate – copie
– Trei fotografii – tip buletin
– Adeverinţă medicală
– Taxa de înscriere 100 de lei
– Taxa de înmatriculare 100 de lei
– 1.700 lei ( 50% din taxa anuală de studii care este de 3.400 lei )
Pentru candidații care fac dovada unui certificat de handicap auditiv , se va solicita Rectoratului Universității din Pitești reducerea cu 50% a taxei de studii , conform legislației în vigoare.
Pentru relații suplimentare tel: 0722 483 296 sau sfpalama@yahoo.com.

Director de Master,
Pr. Conf. Dr. Univ. Constantin Onu.

 

 

Lasă un comentariu