CREDE – MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ tradusă în limbajul mimico-gestual liturgic românesc (II)

Argumentarea şi execuţia gestului

Modalitatea reprezentării şi transmiterii actului de credinţă însuşită de către credinciosul surd am gândit-o sub forma execuţiei unui act volitiv în care mâna dreaptă cu braţul întins, aflat în dactilema C, reprezintă asumarea învăţăturii Bisericii în cadrul sinoadelor ecumenice, pe care credinciosul şi-o exprimă la momentul afirmării actului de credinţă, prin deplasarea mâinii către tâmpla dreaptă, punct al inserării în mecanismele gândirii personale a acestei învăţături. Dactilema C reprezintă modul în care persoana surdă pătrunde în învăţătura Bisericii şi şi-o însuşeşte la modul conştient, urmând să se conformeze ad litteram. Mâna aflată în dactilema C, reprezintă şi actul căutării de către ins a cunoaşterii, a învăţăturii tezaurizate peste milenii, care să conducă pe Calea, Adevărul şi Viaţa în Hristos şi în Biserică.

Execuţia gestului cred redă în plan vizual starea de a fi încredinţat sau convins de un fapt, de existenţa sau de adevărul unui lucru. Mâna dreaptă îndeplineşte o funcţie activă, este îndoită din cot în plan lateral, la nivelul capului, având palma în configuraţia dactilemei C. Din această poziţie iniţială, mâna descrie o mişcare amplă şi fermă de apropiere de cap, cu punct final în zona tâmplei drepte. Privirea este îndreptată către persoana căreia i se comunică informaţia contextuală, iar gestul poate fi însoţit de mimarea cuvântului cred.

va urma

Pr. conf. dr. Constantin Onu Nr. telefon: 0722483296 E-mail: sfpalama@yahoo.com Web: www.effatta.ro www.mavrodolu.ro

Lasă un comentariu