Înscriere Master Limbaj Mimico-Gestual

Documente Necesare Admitere Master LMG

1. dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

2. fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în Anexa 1)

3. fotografii tip buletin;

4. diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:

– copia diplomei de licenţă / absolvire  sau a adeverinţei înlocuitoare;

– adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă la altă facultate;

– copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.

1. foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);

2. certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

3. cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se va restitui posesorului);

4. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

5. dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017-2018 ( după admitere )

6. acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);

7. candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Alte detalii aici

 

Lasă un comentariu