„Ei sculptează liturghia cu mâinile în aer“

La 500 de ani de la apariţia Liturghierului lui Macarie ieromonahul, prima carte tipărită pe teritoriul României, în anul 2008 a apărut, la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă (Bucureşti), în premieră ortodoxă, primul Liturghier tradus în limbajul mimico-gestual liturgic românesc. Acesta reprezintă munca de 13 ani a părintelui Constantin Onu de la Piteşti. „Comuniunea noastră cu credincioşi care nu aud trebuie să fie cultivată ca parte integrantă a vieţii Bisericii. Cuvintele Mântuitorului, rostite în momentul vindecării unui surd, «Effatta!», adică «deschide-te!» (Marcu 7, 34), trebuie să străbată veacurile şi să ne îndemne şi pe noi, slujitorii altarelor, să deschidem minţile, inimile, precum şi toată dragostea credincioşilor, spre înţelegerea şi spre trăirea adevăratei credinţe“, după cum semnează în prefaţa Liturghierului PF Părinte Patriarh Daniel. Hotărâţi să citim întreg scenariul acestei frumoase poveşti de peste un deceniu, l-am vizitat pe părintele Constantin Onu, consilier la Episcopia Argeşului şi Muscelului, la Biserica Mavrodolu din Piteşti, acolo unde slujeşte.

Citește mai mult

Sfantul Ierarh Meletie, ocrotitor al persoanelor cu deficiente de auz

Sfântul Ierarh Meletie s-a născut în Armenia din părinți creștini. Pentru viața lui aleasă, a fost hirotonit, împotriva voii sale, Episcop în Sevastia Armeniei. Nu după mult timp, a fost mutat Episcop al Veriei, în Siria. Arhiepiscop al Antiohiei a ajuns în timpul luptelor dintre ortodocși și arieni, după ce scaunul Antiohiei fusese ocupat de un șir întreg de episcopi arieni.
Lupta lui pentru întărirea credinței ortodoxe împotriva arienilor a aprins mânia acestora, care, la numai o lună de la înscăunare, au uneltit pe lângă împăratul Constanțiu (337-361) să fie surghiunit în Armenia. Meletie a revenit în scaun în timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363), dar a fost surghiunit a doua oară de împărat, care dorea reînvierea păgânismului. Al treilea surghiun a fost în timpul împăratului arian Valens, după ce revenise în scaun în timpul dreptcredinciosului împărat Iovian (363-364). S-a întors abia în anul 378, sub domnia împăratului ortodox Grațian (367-383), când a osândit toate ereziile vremii într-un sinod ținut în anul 379. A condus cu înțelepciune și al doilea Sinod Ecumenic (381, Constantinopol).

Citește mai mult