Sfantul Ierarh Meletie, ocrotitor al persoanelor cu deficiente de auz

Sfântul Ierarh Meletie s-a născut în Armenia din părinți creștini. Pentru viața lui aleasă, a fost hirotonit, împotriva voii sale, Episcop în Sevastia Armeniei. Nu după mult timp, a fost mutat Episcop al Veriei, în Siria. Arhiepiscop al Antiohiei a ajuns în timpul luptelor dintre ortodocși și arieni, după ce scaunul Antiohiei fusese ocupat de un șir întreg de episcopi arieni.
Lupta lui pentru întărirea credinței ortodoxe împotriva arienilor a aprins mânia acestora, care, la numai o lună de la înscăunare, au uneltit pe lângă împăratul Constanțiu (337-361) să fie surghiunit în Armenia. Meletie a revenit în scaun în timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363), dar a fost surghiunit a doua oară de împărat, care dorea reînvierea păgânismului. Al treilea surghiun a fost în timpul împăratului arian Valens, după ce revenise în scaun în timpul dreptcredinciosului împărat Iovian (363-364). S-a întors abia în anul 378, sub domnia împăratului ortodox Grațian (367-383), când a osândit toate ereziile vremii într-un sinod ținut în anul 379. A condus cu înțelepciune și al doilea Sinod Ecumenic (381, Constantinopol).

„Sfântul Ierarh Meletie, în momentul în care a propovăduit deoființialitatea Fiului cu Tatăl, unul dintre diaconi, fiind arian, i-a pus mâna la gură pentru a nu mai propovădui. Atunci el a ridicat trei degete în sus, arătând Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi, iar apoi coborându-le și ridicând degetul mare în sus a arătat că Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi sunt un Singur Dumnezeu, semn care în limbajul mimico-gestual este materializat, liturgic vorbind, când rostim cuvântul „Doamne”. Astfel, Sfântul Ierarh Meletie este considerat un propovăduitor prin semne și a fost ales ocrotitor al comunității surzilor din București”, a spus preotul de caritate Ilie Mirel, al comunității surzilor din București pentru Ziarul Lumina.
Rugăciune puternică a Sfântului Meletie
„Îndreptător credinței și chip blandetilor, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.” 
  
„Pe toți cei stăpâniți afară din cale de rătăcirea duhului celui rău, i-ai ridicat, Părinte, la mărinimie de suflet, la strălucire, la gând curat și la credință statornică în Dumnezeu, arătătorule de cele dumnezeiești, prea fericite Meletie.” 
  
„Cel ce șade în sânurile Tatălui, Cuvântul cel împreună veșnic și deofiinta cu cel ce L-a născut, Însuși Te-a așezat pe tine propovăduitor al Nașterii Sale, că pe unul ce ești asemenea la fapte cu Apostolii, purtătorule de Dumnezeu Meletie. Pentru aceasta, cu dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel unul născut din Tatăl, cel fără de început, nezidit și veșnic, înfruntând pe cei de o credința și de un gând cu Arie, cu dumnezeiască întrarmare.” 
  
„Înțelepciunea Cuvântului învățând-o și litera legii lepădând-o, tuturor ai propovăduit cuvântul harului; și, netezind lespezile sufletului, cu limba ta, ai săpat într-ansele dumnezeiești învățături. Pentru aceasta și norul negurii trecându-l, acoperindu-ți trupul, strălucești cu duhul, ierarhe Meletie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșale să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.” 

sursa: http://ortodoxia.rol.ro

 

Lasă un comentariu